Wortels en vleugels > Bronnen

Velen van ons zouden graag meer ruimte aan hun stem willen geven. Zomaar een liedje zingen en niet alleen in de badkamer, makkelijker en minder monotoon praten, je mond open doen om iets te zeggen wat je moeilijk vindt. Zinnetjes van vroeger als "Je zingt zo vals als een kraai", "Hou je mond" of "Kan het niet een toontje lager" maken het niet makkelijk om de stem vrijuit te gebruiken. Onze stem is nauw verbonden met ons hart. Wie wij eigenlijk zijn of willen zijn (innerlijk speelse en creatieve Kind) .

Bij deze wil ik je een beeld geven van de stijl van werken zoals ik die hanteer in mijn eigen stempraktijk te Nijmegen. Ik werk stemvormend, spelenderwijs, therapeutisch. Ik werk hierbij methodisch vanuit verschillende bronnen. Daar kom ik later in dit artikel nog op terug. De kern is expressie, waarbij de stem een belangrijk medium is waarlangs de cliënt zich kan uiten. Allerlei klachten in het keelgebied, die geen fysieke oorzaak hebben, kunnen hier gezien en gehoord worden. Dat kunnen ook psychologische klachten zijn, zoals subassertief gedrag, moeite in communiceren, brok in de keel, stress in sociale omgeving etc..
Ik zal proberen een concreet beeld van mijn manier van werken te schilderen. Hopelijk biedt dat de meeste helderheid.

Bij het begin van de sessies ga ik uit van principes van het neuro-linguïstisch programmeren. Wat wil de cliënt? Wat zijn zijn/haar wensen/verlangens? Wat zijn, aan die doelen/wensen gerelateerde klachten/beperkingen/negatieve patronen? Ik werk vrij dynamisch. Dat betekent dat ik de cliënt uitnodig om vrij snel uit de stoel te komen en staande zijn plaats in de ruimte in te nemen (met uitzondering van de intake).
Oftewel; ik nodig de cliënt uit om in de wereld van de uitvoerend kunstenaar te stappen. De wereld van het spelen, contact te krijgen en te voelen met het/de directe spel/bewegingen/klankimpulsen op de speelmat.

Ik werk op een grote mat. Die mat staat voor jouw plek, jouw territorium. De cliënt staat midden op de mat. Hij kijkt naar voren. Kijken naar voren, kan je zien als kijken naar de toekomst met al je dromen en wensen. De ruimte achter je staat voor je verleden. Het (stil) staan midden in de ruimte staat symbolisch voor het staan in het hier en nu. Met verlangens en de realiteit van het heden. In die zin ben ik meer doel-/oplossingsgericht dan klachtgericht. In die zin dat de klacht als vertrekpunt doorleefd en erkend dient te worden. Alleen de klacht wordt in een groter perspectief geplaatst, waardoor de cliënt zijn echte hoop en verbeelding terugwint. De cliënt is in staat om zijn eigen leven vorm te gaan geven zoals hij/zij dat wil. De sessies staan in het teken van de vraag in hoeverre de cliënt op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau er werkelijk voor kiest een innerlijk proces door te maken naar aanleiding van zijn doelen/verlangens.
Hij komt dan werkelijk op het Podium van het Leven. Op het Podium van het Leven kan hij spelen en zijn scheppingskracht voluit inzetten op de velden van bijvoorbeeld de muziek, drama, beeldende kunst, presenteren en noem maar op.

Ik zal een 7-tal klank, psychologische en Zijns gerichte invalshoeken kort beschrijven. Deze invalshoeken vormen samen mijn gedachtegoed t.a.v mijn Stemwerk.
Ik ben erg geïnspireerd door de visie van de verschillende lichaams-/expressie/stemgerichte Werkvormen
 

1. Roy Hart Theatre

Ik ben met name gespecialiseerd in de wereld van de Stem. Vanaf 1979 ben ik al tijdens mijn studie erg geïnteresseerd geraakt in de menselijke stem. Ik ontmoette de Roy Hart Theatre in Nijmegen. Dit is een theatergezelschap uit het zuiden van Frankrijk. In hun theaterwerk is de stem de kern van het artistieke denken en creativiteit. Hun oogpunt was het spelen zo authentiek mogelijk te laten zijn. Een rol bezieling mee te geven. Ik vond dit onderzoek naar de ziel in de stem erg fascinerend. Omdat dit spel van resonans en ongepolijste klanken louter verbaal was, ben ik later op zoek gegaan naar een groter kader, waarin deze klanken betekenis en woord konden krijgen.

 

Roy Hart demonstreert zijn enorme bereik


 

2. Core energetica

Dat vond ik in het core-energetische werk van John Pierrakos. Dit is een variant op de bio-energetica van Lowen. Het is wat meer gericht op de spirituele dimensie in de mens. En het uit India afstammende Chakrasysteem (menselijke persoonlijkheid opgebouwd is uit 7 basischakra's). Dit systeem geeft een heldere mogelijkheid ervaringen te ordenen en te plaatsen in je emotionele en geestelijke groei. Het heftige emotionele expressieve werk van het Roy Hart Theatre kan ik nu plaatsen in de basisprocessen en structuren van de mens in zijn ontwikkeling van baby tot en met zijn volwassenheid. Mijn werk verschoof in de loop der tijd van stemvorming naar stemexpressie/stemtherapie. De stem oftewel het gebied van de keel verwijst naar een aantal fundamentele menselijke thema's; opkomen voor jezelf, je waarheid durven te spreken, creativiteit, wilskracht, communicatie, jezelf ongeremd durven uiten, gehoord willen worden en integriteit.

 

 

3. Voice Dialoque

Stem geven aan en het integreren van subpersoonlijkheden (Voice Dialoque) is gericht op het helder krijgen van je natuurlijke Ik-kracht (persoonlijke ruimte). Voice Dialoque is een methode die uitgaat van het idee dat de persoonlijkheid opgebouwd is uit een heleboel subpersoonlijkheden. Kanten van jezelf zou je ook kunnen zeggen. Al deze subpersoonlijkheden met als kern je natuurlijke grote Ik hebben een eigen stem. Een eigen stemgeluid, een eigen timbre, een eigen manier van spreken. Dat is eigen aan de mens. Voorbeelden die ieder wel kent. De controleur, de criticus, het domme blondje, het beest in ons etc..


4. Systemische Denken

Een recente ontwikkeling in mijn werk is de ontmoeting met het werk van Bert Hellinger. Hij ontwikkelde een systemische manier van kijken naar menselijke problematiek. Hellinger plaatst het probleem in het kader van de inter-familiaire relaties (inclusief grootouders en overgrootouders). Traditioneel worden psychologische problemen gezien als een intrapsychische zaak. Ik heb een klacht. De oorzaak zal dan ook binnen mij liggen in de zin dat ik iets mis of dat ik ergens in mijn ontwikkeling ben blijven haken. Nu wordt de persoonlijke klacht uitgezet in een breder beeld van al die relaties binnen het gezin. Hoe functioneert ieder binnen zijn gezin? Welke rollen worden aangenomen? Welke verstrikkingen vinden er plaats binnen dit gezin? Het probleemkind vertelt ook iets over het welzijn van het gezin. Het biedt mij de mogelijkheid, indien nodig, om het uiten, het expressie geven via het lijf en de stem te plaatsen in een verband waarin ook de ouders, broers en zussen een plaats innemen. Je plek innemen in een familieverband is van immens belang.

5. Methode van het Lichtenberger Institut

De kern van deze methodiek is het ontwikkelen van een vrij stemgeluid. Het waarnemen van de eigen klank is hierbij essentieel. Dit zorgt voor een nieuwe ordening van het lichaam. Alle resonantieruimtes in het lichaam komen met elkaar in verbinding te staan. Het resultaat is dat er met minder moeite een grotere klank ontstaat die tegelijkertijd fijner van beweeglijkheid is. De uitdaging zit in het ontdekken van de klankrijkdom van een enkele toon en het besef van de enorme muzikaliteit die je daarin kunt ontwikkelen.

6. De Creatiespiraal van Marinus Knoope

In 2006 heb ik samen met Marinus Knoope en Hanny Kusters samengewerkt aan de Creatiespiraal van Marinus Knoope. De creatiespiraal is een uitgewerkt geheel van paradoxen met als doel je wensen/dromen tot werkelijkheid te brengen in je leven. Paradoxen geven een antwoord op de vraag waarom mensen in hun proces van wens tot werkelijkheid emotioneel/geestelijk stagneren. Marinus Knoope heeft zo'n 300 emoties geordend en gerangschikt in 14 paradoxen. Van “wensen”, ”verbeelden”, ”geloven‘, … tot en met “ontspannen”.

Kort gezegd komt het hier op neer:
Door “moeilijke” gevoelens te omarmen kom je in contact met de kwaliteit die verscholen zit in dat moeilijk gevoel. Bijvoorbeeld: als je woede een moeilijke emotie vindt, staat de creatieve uiting van die emotie een brug naar de kwaliteit “Het stuur in eigen handen nemen”.

7. Zijnswerk van William Yang

Het Zijnswerk van William Yang, heeft mij de laatste 2 jaar erg geïnspireerd en mijn inzicht in de betekenis van ontspanning en verbinding met het Zijn erg doen laten groeien. En vooral is door zijn werk de wisselwerking helder geworden van zijn werk met mijn gerichte werk op Spelen/Stemexpressie en Coaching.